ελευσινια μυστηρια

ΕΛΑΣΣΟΝΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ

Στάχυς εν σιωπή τεθερισμένος...