ελευσινια μυστηρια

Οι Άθλοι του Ηρακλή

gallery/brown-wheat-png-clip-art-thumbnail

Στο πλαίσιο των Ελευσινίων Κύκλων γίνονται και άλλοι, παράλληλοι, με θέματα που συμπληρώνουν τη διδασκαλία. Ο κύκλος "Οι Άθλοι του Ηρακλή" εκτείνεται σε τρία επίπεδα, αν και δεν εξαντλήθηκαν όλοι οι άθλοι σε καθένα από αυτά, πιθανώς λόγω των ενεργειακών αλλαγών που συνέβησαν στα μέλη. Κάθε φορά ο κύκλος ξεκινούσε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Εδώ θα βρείτε το υλικό των δύο πρώτων επιπέδων.